C# Dictionary Kullanımı – Girilen Kelimedeki Farklı Harf Sayısını Veren Örnek

Merhabalar , Bu Yazımda kısaca Dictionary Sınıfı nedir , örnek bir kod parçasıyla anlatmaya paylaşmaya çalışacağım.

 • Dictionary Koleksiyon Sınıflarından biridir
 • verileri Key-Value (Anahtar-Değer) şeklinde tutmaya yarar.
 • listeden veri çekmek istediğimizde Anahtar değer ile veriyi çekebiliriz.
 • using System.Collections.Generic; Kütüphanesi kullanır.

Örnek Tanımlamlar :

Dictionary<string, int> dicHarfler = new Dictionary<string, int>();
 dicHarfler.Add("A", 1);
 dicHarfler.Add("B", 2);
 dicHarfler["A"] = 3;
 foreach (var item in dicHarfler)
 {
   Console.WriteLine(item.Key +" - "+item.Value.ToString());
 }

Sık Kullanılan Methotlar ve Özellikleri

 1. ContainsKey(Aranan_Key) –> True veya False döner.
 2. ContainsValue(Aranan_Value) –> True veya False döner.
 3. Clear(); –> Dictionary içindeki tüm değerleri siler
 4. Count; –>Dictionary içeriğindeki veri çiftlerinin sayısını döner.
 5. Remove(Key_Değeri) –> yazılan key i bulup siler. key varsa ve silindi ise True yoksa False Döner.
 6. Keys
 7. Values
 8. KeyValuePair<Key_Tipi, Value_Tipi>
 9. TryGetValue(a ,out b) 

Girilen Kelimedeki Farklı Harf Sayısını Veren Dictionary Örnek

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp3
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      karakterSayisi("araba");
    }

    public static void karakterSayisi(string metin)
    {

      Dictionary<string, int> dicHarfler = new Dictionary<string, int>();
      foreach (var item in metin)
      {

        if (dicHarfler.ContainsKey(item.ToString()))
        {
          dicHarfler[item.ToString()] = dicHarfler[item.ToString()] + 1;
        }
        else
        {
          dicHarfler.Add(item.ToString(), 1);
        }

        
      }

      Console.WriteLine("Kelime : " + metin);

      foreach (var item in dicHarfler)
      {
        Console.WriteLine(item.Key +" - "+item.Value.ToString());
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
Kelime : ARABA karakter sayısı : 5
 A : 3
 R : 1
 B : 1

İyi Günler Dilerim.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...