ORACLE – PL/SQL – PROSEDÜRLER

Merhabalar ,

Bu yazımda Oracle da prosedürler nasıl kullanılır hakkında yazacağım .

Store Procedure ler kısacası sql de birden fazla işlemin tanımlandığı ve yazılma amacına göre geriye değer döndüren veya döndürmeyen SQL objeleridir . SP ler giriş parametresi alabilir veya almayabilir , eğer giriş parametrelerine ilk değer ataması yapılmaz ise SP kullanıldığında giriş değerlerine değer atanması zorunlu olacaktır , yoksa hata alınır.

SP lerin içerisinde INSERT , UPDATE ,  SELECT işlermler yapılabilir , farklı SP ler çalıştırılabilir , bu işlemlerin hepsi veya 1 tanesini yapmak mümkündür geriye birden fazla Dataset döndürebilir (birden fazla tablo döndürebilir).

Bir Örnek ile Bir prosedür oluştutup kullanımını inceleyelim:

--

CREATE OR REPLACE PROCEDURE format_phone
(
 phone_no IN OUT VARCHAR2
)
AS
BEGIN
  phone_no := '(' || SUBSTR(phone_no, 1, 3) ||
        ')' || SUBSTR(phone_no, 4, 3) ||
        '-' || SUBSTR(phone_no, 7);
END format_phone;


--

verdiğimiz telefon numarasını format a sokarak değiştiren prosedür.

Kullanımı :

--

DECLARE phone_no VARCHAR2(15) := '8006330575'
EXECUTE format_phone(:phone_no)
PRINT phone_no

--

Çıktı :

screenshot_20

Veya SELECT ile tablolar döndürebilir , updete ,insert işlemleri yapılabilir.

Örn:

--

CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_update_Salary
(
  ID NUMBER,
  New_Salary NUMBER
)
AS
BEGIN
 UPDATE Employees SET Salary = New_Salary where Employee_ID = ID;
 COMMIT;
END sp_update_Salary;


EXEC sp_update_Salary(1004 , 3000)

--

Update işlemlerinde COMMIT komutu ile işlemleri gerçekleştirir.

Bu yazımızda Örneklerimiz şimdilik bu kadar ,

Umarım faydalı olmuştur , İyi çalışmalar 🙂 – Salih ŞEKER

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın