SQL String işlemleri ve Kullanımı

Bu yazımda MSSQL String fonksiyonlarından ve ne işe yaradıklarında bahsedeceğim .

 

MSSQL de string fonksiyonlarında split ( ) (parçalama,bölme) mevcut değildir bunun için kendiniz fonksyonu yazmalısınız split() işlemini farklı bir yazımda anlatacağım arkadaşlar.

 

--
LEFT()

Verilen String değerin soldan kaç karakter alacağını söyler.
Kullanım Şekli 
– 
LEFT(String değer, int kaç değer alacağı)

Örnek:

SELECT LEFT('abcdefgğhıijklm', 6)

--Sonuç : abcdef


RIGHT()

Verilen String değerin sağdan kkaç karakter alacağını söyler.
Kullanım Şekli 
– 
RIGHT(String değer, int değer)

Örnek: 

SELECT RIGHT('9876543210', 6) 

--Sonuç : 543210

LEN()

Verilen String değerin uzunluk değerini Integer olarak verir.

Kullanım Şekli 
– 
LEN(String değer)

Örnek: 

SELECT LEN('Salih ŞEKER') 

--Sonuç : 11LOWER()

Verilen String değerin tüm harflerini küçük harfe çevirir.

Kullanım Şekli 
–
LOWER(String değer)

Örnek: 

SELECT LOWER('Salih Şeker')
--Sonuç : salih şeker

UPPER()

Verilen String değerin tüm harflerini büyük harfe çevirir.

Kullanıum Şekli – 

UPPER(String değer)

Örnek: 

SELECT UPPER('salih şeker') 
--Sonuç: SALİH ŞEKER

REPLACE()

Cümle içinde değişecek kelimelerin yerini değiştirir.

Kullanım Şekli 
– 
REPLACE(String cümle, değişecek cümle, yerine yazılacak cümle)

Örnek: 

SELECT REPLACE('Salih ŞEKER ', 'Salih', 'Müh. Salih')
--Sonuç:Müh. Salih ŞEKER 


RTRIM()
Cümle içinde sağdaki kısımdaki boşlukları siler.
Kullanım Şekli 
– 
RTRIM(String değer)
Örnek: 
SELECT RTRIM('Salih ŞEKER     ')+'-BOŞLIKLAR SİLİNDİ'

--Sonuç:Salih ŞEKER-BOŞLIKLAR SİLİNDİ

LTRIM()

String ifadede soldaki boşlukları siler ve düzenler.
Kullanım Şekli
 –
 LTRIM(String değer)

Örnek:

 SELECT 'BOŞLIKLAR SİLİNDİ-'+LTRIM('     Salih ŞEKER') 
--Sonuç:BOŞLIKLAR SİLİNDİ-Salih ŞEKER


--

[raw] [/raw]

--


STR()
Decimal ifadeleri kaçıncı karaktere yuvarlayacağını gösterir.
Kullanım Şekli 
– 
STR(Decimal değer, değer uzunluğu , virgülden sonra kaç değeri yuvarlayacağı)
Örnek: 
SELECT STR(132.4618, 7 , 1) 
--Sonuç: 132.5

STUFF()
Cümlenin içine kelime eklemek için kullanılır.
Kullanım Şekli 
– 
STUFF(String değer, başlangıç değer, silinecek değer, eklenecek string)

Örnek:

 SELECT STUFF ('Salih ŞEKER', 4, 5, 'ssss')
 --Sonuç:SalssssKER

SUBSTRING()

Cümle içerisinden parça almak için kullanılır.
Kullanım Şekli 
–
 SUBSTRING(String değer, başlangıç, int, alınacak değer int) 

Örnek:
 SELECT SUBSTRING ('ABCDEFGĞHIİJKLM', 3, 7) 
--Sonuç:CDEFGĞH
ASCII()
Verilen string ifadenin ASCII kodunu verir.
Kullanım Şekli 
– 
ASCII(String değer)
Örnek: 
SELECT ASCII ('A')
--Sonuç:65

CHAR()
Verilen sayısal ASCII kodunu karaktere çevirir.
Kullanım Şekli 
– 
CHAR(Integer Değer)
Örnek: 
SELECT CHAR(65)
--Sonuç:A

CHARINDEX()
Cümle içinde aranan kelimenin kaçıncı harften başladığının indexini verir.
Kullanım Şekli
 – 
 CHARINDEX(Aranacak String değer, String cümle)
Örnek: 
SELECT CHARINDEX('Ş', 'Salih ŞEKER')
--Sonuç:7NCHAR()
Çok büyük değerdeki ASCII karekter değerlerini verir.
Kullanım Şekli
 – 
 NCHAR(int değer)
Örnek: 
SELECT NCHAR(1023)
--Sonuç:Ͽ

REPLICATE()
Verilen String ifadenin kaç kere tekrar edileceğini gösterir.
Kullanım Şekli
 – 
 REPLICATE(String değer, int tekrar değeri)
Örnek: 
SELECT REPLICATE('   Salih ŞEKER   ', 4)
--Sonuç:   Salih ŞEKER     Salih ŞEKER     Salih ŞEKER     Salih ŞEKER   


REVERSE()
Verilen kelime ya da cümleyi tersten yazar.
Kullanım Şekli
 –
 REVERSE(String değer)
Örnek:
 SELECT REVERSE('Salih ŞEKER')
 --Sonuç:REKEŞ hilaS
 SELECT REVERSE('ey edip adanada pide ye')
 --Sonuç : ey edip adanada pide ye


SOUNDEX()
String değeri Alfanümerik olarak dönüştürür.
Kullanım Şekli 
– 
SOUNDEX(String değer)
Örnek:
 SELECT SOUNDEX ('Salih') 
 --Sonuç:S400

SPACE()
Cümle içerisinde ne kadar boşluk bırakılacağını gösterir.
Kullanım Şekli 
– 
SPACE(int değer)
Örnek:
 SELECT 'Salih' + SPACE (5) + 'ŞEKER'
 --Sonuç:Salih   ŞEKER

UNICODE()
ASCII kodunu verir.
Kullanım Şekli
 – 
 UNICODE(Char değer)
Örnek:
 SELECT UNICODE ('A') 
 --Sonuç:65

--

[raw] [/raw]

Yazımızın Sonuna  geldik arkadaşlar başka bir yazıda görüşmek üzere.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın