Web Api – Action Filter Attribute

Merhabalar ,

Bu yazımda ActionFilter sınıfından bahsedeceğim , bu sınıf attribute u bir action ın çalışmadan önce ve sonrasında ki anlarda yapılması istenen işlemleri yönetmemize yarayan bir sınıftır.

Örnek olarak bu Filter ı miras alarak kendi ActionFilterımızı oluşturalım ve kullanalım .

MyActionAttribute adında bir sınıf ekleyip ActionFilterAttribute sınıfından  miras alıyorum. OnActionExecuting , OnActionExecuted metodların override ediyorum

OnActionExecuting : Action Çalışmadan önceki işlemler bu metotta tanımlanmalıdır.

OnActionExecuted : Action Çalıştıktan sonraki işlemler bu metotta tanımlanmalıdır

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Http.Controllers;
using System.Web.Http.Filters;

namespace WebApiApp.Filters
{
  public class MyActionAttribute : ActionFilterAttribute
  {
    //Action Çalışmadan önceki işlemler bu metodada
    public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
    {
      base.OnActionExecuting(actionContext);
    }

    //Çalıştıktan sonraki işlemler bu metodada
    public override void OnActionExecuted(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext)
    {
      base.OnActionExecuted(actionExecutedContext);
    }


  }
}

actin işlemlerinden önce ve sonra olmak üzere bir loglama işlemi yapmak istiyorum.

log işleminde tutulacak bilgiler için bir entity log oluşturdum.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace WebApiApp.Entities
{
  public class Log
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }
    public DateTime Time { get; set; }
    [MaxLength(300)]
    public string LogCaption { get; set; }
    public string LogDetail { get; set; }
    public bool IsBefore { get; set; }
  }
}

IsBefore ile OnActionExecuting , OnActionExecuted methodunda çağırıp çağırmadığımız bilgisini tuttacağım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using WebApiApp.Entities;

namespace WebApiApp
{
  public class Logger
  {
    public static void LogYaz(string message, string messageDetail)
    {
      //throw new NotImplementedException();
    }

    public static void LogYaz(Log log)
    {
      //throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

LogYaz methodunu Log sınfı alacak şekilde overload ettim. daha sonrasında kendi yapınıza göre bu metodun içeriğini değiştirebilirsiniz.

MyActionAttribute.cs sınıfımızın son hali :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http;
using System.Text;
using System.Web;
using System.Web.Http.Controllers;
using System.Web.Http.Filters;
using WebApiApp.Entities;

namespace WebApiApp.Filters
{
  public class MyActionAttribute : ActionFilterAttribute
  {
    //Action Çalışmadan önceki işlemler bu metodada
    public override void OnActionExecuting(HttpActionContext actionContext)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (var item in actionContext.ActionArguments)
      {
        sb.Append($"{item.Key}={item.Value.ToString()},");
      }
      Log log = new Log()
      {
        IsBefore = true,
        LogCaption = $"{actionContext.ControllerContext.ControllerDescriptor.ControllerName} - {actionContext.ActionDescriptor.ActionName}",
        Time = DateTime.Now,
        LogDetail = sb.ToString()
      };

      Logger.LogYaz(log);

      base.OnActionExecuting(actionContext);
    }

    //Çalıştıktan sonraki işlemler bu metodada
    public override void OnActionExecuted(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext)
    {
      Log log = new Log()
      {
        IsBefore = false,
        LogCaption = $"{actionExecutedContext.ActionContext.ControllerContext.ControllerDescriptor.ControllerName} - {actionExecutedContext.ActionContext.ActionDescriptor.ActionName}",
        Time = DateTime.Now,
        LogDetail = (actionExecutedContext.Response.Content as ObjectContent).ObjectType.FullName
      };

      Logger.LogYaz(log);

      base.OnActionExecuted(actionExecutedContext);
    }


  }
}

Örnek Kodda göreceğiniz şekilde actionContext, actionExecutedContext parametrelerindeki verileri okuyarak istediğimiz şekilde bir log verisi toplamış olduk.

Bu attribute ü kullanmak istediğimizde istediğimiz controller ın veya Action ın üzerine yazarak kullanabilirsiniz.

Örnek :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Web.Http;
using WebApiApp.Filters;

namespace WebApiApp.Controllers
{
  // [RequireSSL]
  [MyError]
  public class ValuesController : ApiController
  {
    // GET api/values
    [MyAction]
    public IEnumerable<string> Get()
    {
      return new string[] { "value1", "value2" };
    }

    // GET api/values/5
    [MyAction]
    public string Get(int id)
    {
      return "value";
    }

    // POST api/values
    public void Post([FromBody]string value)
    {
    }

    // PUT api/values/5
    public void Put(int id, [FromBody]string value)
    {
    }

    // DELETE api/values/5
    public void Delete(int id)
    {
    }
  }
}

screenshot_13

Şeklinde kullanabiliriz.

Örnek Sonuç :

screenshot_14

screenshot_15

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın