Wep Api HttpResponseMessage – Response Mesaj

Merhabalar , Bu yazımda Web Api mizde yapılan istekler sonucunda başarılı veya başarısız durumlarda response olarak döneceğimiz mesaj için örnek bir kod paylaşacağım .

return olarak HttpResponseMessage olarak return lerimizi sağlayacağız ,

mesajımızın header ına ekleme yapmak için message.Headers.Location = new Uri(Request.RequestUri + “/” + employee.Id); şeklinde kod u kullanabiriz,

Örneğmizde EntityFramework ile yapılan CRUD işlemleri için api methodları düzenlenmiştir.

 

//

public class EmployeeController : ApiController
  {
    EmployeeDBEntities db = new EmployeeDBEntities();


    public HttpResponseMessage Get(string gender = "all", int? top = 0)
    {
      IQueryable<Employee> query = db.Employees;

      gender = gender.ToLower();

      switch (gender)
      {
        case "all":
          break;
        case "male":
        case "female":
          query = query.Where(e => e.Gender.ToLower() == gender);
          break;
        default:
          return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, $"{gender} is not a valid gender. Please use all,male or female.");
      }

      if (top > 0)
      {
        query = query.Take(top.Value);
      }

      return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, query.ToList());
    }


    public HttpResponseMessage Get(int id)
    {
      Employee employee = db.Employees.FirstOrDefault(x => x.Id == id);

      if (employee == null)
      {
        return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.NotFound, $"Id'si {id} olan çalışan bulunamadı.");
      }

      return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, employee);
    }


    public HttpResponseMessage Post(Employee employee)
    {
      try
      {
        db.Employees.Add(employee);

        if (db.SaveChanges() > 0)
        {
          HttpResponseMessage message = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Created, employee);
          message.Headers.Location = new Uri(Request.RequestUri + "/" + employee.Id);

          return message;
        }
        else
        {
          return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, "Veri ekleme işlemi yapılamadı.");
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, ex);
      }
    }


    public HttpResponseMessage Put([FromBody]int id, [FromUri]Employee employee)
    {
      try
      {
        Employee emp = db.Employees.FirstOrDefault(e => e.Id == id);

        if (emp == null)
        {
          return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotFound, "Employee Id : " + employee.Id);
        }
        else
        {
          emp.Name = employee.Name;
          emp.Surname = employee.Surname;
          emp.Salary = employee.Salary;
          emp.Gender = employee.Gender;

          if (db.SaveChanges() > 0)
          {
            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, employee);
          }
          else
          {
            return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, "Güncelleme yapılamadı.");
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, ex);
      }
    }


    public HttpResponseMessage Delete(int id)
    {
      try
      {
        Employee emp = db.Employees.FirstOrDefault(e => e.Id == id);

        if (emp == null)
        {
          return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotFound, "Employee Id : " + id);
        }
        else
        {
          db.Employees.Remove(emp);

          if (db.SaveChanges() > 0)
          {
            return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, "Employee id : " + id);
          }
          else
          {
            return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, "Kayıt Silinemedi. Employee ID : " + id);
          }

        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, ex);
      }
    }
  }

  public class MyBodyType
  {
    public int id { get; set; }
    public string second { get; set; }
  }

//

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın