C# Excel İşlemleri

Merhabalar ,

Bu yazımda C# ta Excel işlemleri okuma yazma v.s. ile ilgili örneklerle açıklamaya çalışacağım ,

Örnek Uygulamaya Github Hesabımdan ulaşabilirsiniz : https://github.com/salihseker/C-Excel-lemleri

Excel işlemleri için EPPlus (OfficeOpenXml) ddl ini kullanacağız , bu dll açık kaynak olduğundan projemizi farklı sunucularda veya bilgisayarlarda kullanacağımız zaman dll ile birlikte projeyi taşıdğımızda problem olmayacaktır ,

screenshot_7

[raw] [/raw]

Ayrıca Excel işlemleri için Microsof Office Kurulu bilgisayarlarda “Microsoft Excel 16.0 Object Library”  dll i bulunmkatadır bu dll ile de excel işlemleri yapılabilir fakat tavsiye etmiyorum , bu dll i kullanıp işlemlerinizi yaptığınızda uygulamanızın çalışacağı bilgisayarlarda Office kurulu olması gerekecektir , bu da çeşitli problemlere yol açabilir , bu nedenle EPPlus dll ini kullanmanızı tavsiye ederim.

screenshot_8

Projemize EPPlus dll ini ekledikten sonra using kısmına OfficeOpenXml kütüphanesini ekliyoruz.

//

using OfficeOpenXml;

//

Excel Oluşturma :

//

private static void ExcelOlustur() {
      string strFileName = @"D:\excelOlustur.xlsx";
      FileInfo exc_file = new FileInfo(strFileName);
      ExcelPackage pck = new ExcelPackage();
      ExcelWorkbook wb = pck.Workbook;//Excel Dosyası oluşturulur.
      ExcelWorksheet worksheet = pck.Workbook.Worksheets.Add("1.Sayfa");
      pck.SaveAs(exc_file);
      pck.Dispose();

    }


//

[raw] [/raw]

Excel Okuma :

//

private static void ExcelOku()
    {
      string strFileName = @"D:\excelOlustur.xlsx";//Okunacak excelin dosya yolu.
      FileInfo exc_file = new FileInfo(strFileName);
      ExcelPackage pck = new ExcelPackage(exc_file);
      ExcelWorkbook wb = pck.Workbook;//Excel Dosyası oluşturulur.
      Console.WriteLine("Excel Sayfa Sayısı : " + wb.Worksheets.Count());
      foreach (var item in wb.Worksheets)
      {
        Console.WriteLine("Sayfa İsmi : " + item.Name);
      }

      pck.Dispose();
      Console.ReadLine();

    }


//

Excel Hücreleri (Cells) okuma – yazma:

//

//Harf veya index olarak satır ve sütun belirtilerek kullanılır.
string deger = worksheet.Cells["A2:H1"].ToString(); //Farklı bir örnek kullanım.
worksheet.Cells[1, 1].Value = "ID";//worksheet.Cells[satır , sütun] , excel hücresi.

//

Excel hücrelerine datayı hangi formatta ekler iseniz hüçrenin biçimi o olacaktır , int eklerseniz sayısal , string eklerseniz metin olacaktır , bu nedenle sayısal işlemler yapılacak hücreler için bu duruma dikkat ediniz.

[raw] [/raw]

Excel İşlemleri:

//www.salihseker.com - Salih ŞEKER

private static void ExcelIslemleri()
    {
      string strFileName = @"D:\excelIslemleri.xlsx";
      FileInfo exc_file = new FileInfo(strFileName);//Excelimizin kayıt olacağı yolu belirtiyoruz.

      //ExcelPackage pck = new ExcelPackage(@"D:\excelIslemleri.xlsx"); mevcut exceli okumak için kullanılır.
      ExcelPackage pck = new ExcelPackage();
      ExcelWorkbook wb = pck.Workbook;//Excel Dosyası oluşturulur.
      ExcelWorksheet worksheet = pck.Workbook.Worksheets.Add("ilkSayfa");//Excel için sayfa oluşturulur.
      ExcelWorksheet worksheet2 = pck.Workbook.Worksheets.Add("ikiniciSayfa");
      ExcelWorksheet worksheet3 = pck.Workbook.Worksheets.Add("ucuncuSayfa");

      worksheet2.Hidden = eWorkSheetHidden.Hidden;//eWorkSheetHidden.Visible , eWorkSheetHidden.VeryHidden // sayfayı gizleme açma işlemleri.

      //Stil işlemleri (Sayfaların stilleri için örnek ayarlar)      
      //worksheet.TabColor = Color.Blue;
      //worksheet.DefaultRowHeight = 12;
      //worksheet.HeaderFooter.FirstFooter.LeftAlignedText = string.Format("Generated: {0}", DateTime.Now.ToShortDateString());
      //worksheet.Row(1).Height = 15;
      //worksheet.Row(2).Height = 15;

      // Excel Sayfa Başlıkları Ekleme
      // Excel İlk Satırlar 
      //string deger = worksheet.Cells["A2:H1"].ToString(); //Farklı bir örnek kullanım.
      worksheet.Cells[1, 1].Value = "ID";//worksheet.Cells[satır , sütun] , excel hücresi. 
      worksheet.Cells[1, 2].Value = "Ad";
      worksheet.Cells[1, 3].Value = "Soyad";

      // Add the second row of header data
      worksheet.Cells[2, 1].Value = 100;
      worksheet.Cells[2, 2].Value = "Salih";
      worksheet.Cells[2, 3].Value = "ŞEKER";
      worksheet.Cells[2, 4].Value = 25;

      YorumEkle(worksheet , 1 ,1,"test yorum" , "Salih");
      //ResimEkle(worksheet, 3, 1, @"D:\resim1.jpg");

      worksheet.Cells[2, 5].Formula = "Sum(A2:D2)";//Excel Formulleri eklemek için 


      //ExcelRange range = Excelde belirli bir alana işlem uygulayacağımız zaman kullanılır.
      //ExcelRange range = worksheet.Cells[Baslangıç Satırı, Baslangıç Sütunu, Bitiş Satırı, Bitiş Sütunu]
      //using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 2])
      //{
      //  range.Style.Font.Bold = true;
      //  range.Style.Fill.PatternType = OfficeOpenXml.Style.ExcelFillStyle.Solid;
      //  range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.Black);
      //  range.Style.Font.Color.SetColor(Color.WhiteSmoke);
      //  range.Style.ShrinkToFit = false;
      //}

      // Sütunları İçeriğe göre sınırlandırmak
      worksheet.Column(1).AutoFit();
      worksheet.Column(2).AutoFit();
      worksheet.Column(3).AutoFit();

      //Excel Dökümanının Özellikleri ekelmek istersek
      pck.Workbook.Properties.Title = "Kullanıcılar";//Başlık
      pck.Workbook.Properties.Author = "Salih ŞEKER";//Yazar
      pck.Workbook.Properties.Company = "Sugar CORP";//Şirket


      pck.SaveAs(exc_file);
      pck.Dispose();
    }


//

[raw] [/raw]

Excel in bir sayfasına DataTable daki tablodan gelen verileri eklemek için kendim oluşturduğum bir fonksiyon ,

DataTabel to Excel

SheetDoldur:

//www.salihseker.com - Salih ŞEKER

//Excelde belirtilen sayfaya datatble daki tablo yu eklemek için kullnılan method. 
    private static void SheetDoldur(ExcelWorksheet worksheet, DataTable Table, int baslangicSatiri, int baslangicSutunu, string type = "")
    {


      int clCount = Table.Columns.Count;
      int rwCount = Table.Rows.Count;
      for (int i = baslangicSatiri; i < rwCount + baslangicSatiri; i++)
      {
        for (int j = baslangicSutunu; j < clCount + baslangicSutunu; j++)
        {

          if (!string.IsNullOrEmpty(Table.Rows[i - baslangicSatiri][j - baslangicSutunu].ToString()) && IsNumeric(Table.Rows[i - baslangicSatiri][j - baslangicSutunu].ToString()) && Table.Rows[i - baslangicSatiri][j - baslangicSutunu].ToString().Length < 10)
            worksheet.Cells[i, j].Value = Convert.ToDouble(Table.Rows[i - baslangicSatiri][j - baslangicSutunu]);
          else
            worksheet.Cells[i, j].Value = Table.Rows[i - baslangicSatiri][j - baslangicSutunu];

        }


      }

    }

    //sayısal değer olup olmadığı kontrol etmek için oluşturulmuş method
    static bool IsNumeric(string text)
    {
      foreach (char chr in text)
      {
        if (!Char.IsNumber(chr) && chr != '.' && chr != ',') return false;
      }
      return true;
    }
  }

//

Excel Sayfa Ekleme:

//

ExcelWorksheet worksheet = pck.Workbook.Worksheets.Add("ilkSayfa");//Excel için sayfa oluşturulur.

//

Excel Sayfa Gizleme , Görünür yapma:

//

worksheet2.Hidden = eWorkSheetHidden.Hidden;
//eWorkSheetHidden.Visible , eWorkSheetHidden.VeryHidden // sayfayı gizleme açma işlemleri.


//

Excel Formül Ekleme (Formula) : 

//

worksheet.Cells[2, 5].Formula = "Sum(A2:D2)";//Excel Formulleri eklemek için 

//

[raw] [/raw]

Excel Belirili bir alanı seçme ve işlem uygulama (Range):

//

      //ExcelRange range = Excelde belirli bir alana işlem uygulayacağımız zaman kullanılır.
      //ExcelRange range = worksheet.Cells[Baslangıç Satırı, Baslangıç Sütunu, Bitiş Satırı, Bitiş Sütunu]
      using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 2])
      {
        range.Style.Font.Bold = true;
        range.Style.Fill.PatternType = OfficeOpenXml.Style.ExcelFillStyle.Solid;
        range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.Black);
        range.Style.Font.Color.SetColor(Color.WhiteSmoke);
        range.Style.ShrinkToFit = false;
      }

//

Excel Doküman Özellikleri:

//

//Excel Dökümanının Özellikleri ekelmek istersek

pck.Workbook.Properties.Title = "Kullanıcılar";//Başlık
pck.Workbook.Properties.Author = "Salih ŞEKER";//Yazar
pck.Workbook.Properties.Company = "Sugar CORP";//Şirket

//

Excel Hücreye Yorum Ekleme:

//

 //Excel Hücresine Yorum ekleme
    private static void YorumEkle(ExcelWorksheet ws, int sutunIndex, int satirIndex, string yorum, string yazar)
    {
      //Adding a comment to a Cell
      var commentCell = ws.Cells[satirIndex, sutunIndex];
      commentCell.AddComment(yorum, yazar);
    }

//

Excel Sayfaya Resim Ekleme:

//

//ResimEkle(worksheet, 3, 1, @"D:\resim1.jpg");

private static void ResimEkle(ExcelWorksheet ws, int sutunIndex, int satirIndex, string resimYol)
    {
      //How to Add a Image using EP Plus
      Bitmap image = new Bitmap(resimYol);
      ExcelPicture picture = null;
      if (image != null)
      {
        picture = ws.Drawings.AddPicture("pic" + satirIndex.ToString() + sutunIndex.ToString(), image);
        picture.From.Column = sutunIndex;
        picture.From.Row = satirIndex;
        picture.SetSize(100, 100);
      }
    }

//

Anlatacaklarım şimdilik bu kadar umarım yardımcı olur , faydası dokunur ise lütfen yorum bırakınız 🙂

İyi çalışmalar – Salih ŞEKER 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

1 Response

 1. Kadir Turan dedi ki:

  Salih Bey Merhaba,
  Tam olarak aradığım dll ve kullanım örnekleri için de ayrıca teşekkür ederim.
  İyi Çalışmalar diliyorum.

Bir cevap yazın