ORACLE – PL/SQL Veri Tipleri

Merhabalar ,

Bu yazımda Oracle PL SQL veri tipleri nelerdir onlar hakkında yazacağım.

Metin – Karakter veri tipleri:
CHAR : Sabit uzunluklu karakter setlerini saklamak için kullanılır . Girilen her karakter için 1 byte yer tutar. Yalnız şu duruma dikkat etmeliyiz . Tanımlanan karakter uzunluğundan daha kısa bir veri saklamaya çalışırsak  , kaydetmek istediğimiz verinin sonuna boşluk ekler .

Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir .  Her karakter için bir byte yer ayırır

VARCHAR: Karakter türünden veri tiplerini saklar . Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir . Char veri tipinden farkı ise kaydetmek istediğimiz veri tipinin sonuna boşluk eklememesidir .

Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir .  Her karakter için bir byte yer ayırır


VARCHAR(MAX)  : 2 GB kadar olan karakter setlerini tutar .  

NCHAR :  Char veri tipine çok benzerdir tek farkı karakter setini unicode olarak tutar . Bu nedenle her karakter veri tabanında 2 byte yer kaplar . Bu nedenle max 4000 karakter tanımlanabilir

NVARCHAR: Varchar veri tipine çok benzerdir tek farkı karakter setini unicode olarak tutar . Bu nedenle her karakter veri tabanında 2 byte yer kaplar . Bu nedenle max 4000 karakter tanımlanabilir


VARCHAR2 :  Varchar veri tipinin yeni versiyonudur . Oracle artık Varchar2 kullanmamızı önerir . Tek farkı ise Varchar null değerlerde boşluk kaydeder . (space) .  Varchar2 ise null değerlerde hiçbirşey insert etmez .

NVARCHAR2 : VARCHAR2  veri tipinden tek farkı her karakter 2 byte yer kaplar.

DATE :  Tarih ve zaman bilgilerini tutmak için bu veri tipi kullanılır .

Tam Sayı Tipleri

BIT : Veritabanında fiziksel olarak 1 bayt veri saklar. 1 yada 0 değerini alır .

TINYINT : Veritabanında 1 byte yer kaplar . 0 – 255 arası değer alır

SMALLINT :  Veritabanında 2 byte yer kaplar . -32768 ve 32767 arasında veri saklar

INT :  4 byte bir yer kaplar

BIGINT :  8 byte bir yer kaplar

INTEGER : ANSI standartlarından dolayı Oracle ın kabul etmiş olduğu veri tipidir. NUMBER(38) veri tipine karşılık gelir .  

Onadalıklı sayı Tipleri

DECIMAL : Ondalıklı sayıları tutar. Scale den uzun bir veri geldiği durumda ondalıklı sayıları truncate eder

NUMBER : Ondalıklı sayıları tutar. Scale den uzun bir veri geldiği durumda  round(yuvarlar) eder

Alttaki tabloda Number tanımlarına göre kaydedilen gerçek veriler listelenmiştir

Input Data Specified As Stored As
7,456,123.89
NUMBER
7456123.89
7,456,123.89
NUMBER(*,1)
7456123.9
7,456,123.89
NUMBER(9)
7456124
7,456,123.89
NUMBER(9,2)
7456123.89
7,456,123.89
NUMBER(9,1)
7456123.9
7,456,123.89
NUMBER(6)
(not accepted, exceeds precision)
7,456,123.89
NUMBER(7,-2)
7456100

Tarih Veri Tipleri

DATE : Veri tipinde zaman bilgilerini tutmak için kullanılır .

DD.MM.YYYY  HH:MM:SS şeklinde tutulur .   30.09.2013 09:00:00

                               


                                            LOB(Large Object)  Veri Tipleri

Büyük nesne veri tiplerinin amacı boyutu büyük olan verileri saklamaktır . (örneğin metin, grafik görüntüleri, video klipleri, ses vs. gibi )

LONG , RAW , LONG RAW : Bu veri tipleri günümüzde pek kullanılmaz . Asıl amacı eskiye yönelik desteği sağlamak . Bu tiplerin yerine BLOP , LOB , BFILE gibi veri tipleri kullanılır .

BLOB : Verileri binary olarak saklar.  Max 128 TB a kadar veri saklar . Resim , video gibi dosyalar bu veri tipinde saklanabilir .

CLOB :  Verileri karakter olarak saklar . Max 128 TB a kadar veri saklar . TXT dosyalarının içerisindeki verileri CLOB veri tipinde saklayabiliriz

BFILE : İşletim sistemindeki fiziksel dosyaların referansını saklamak için kullanılır .

NCLOP  :  Multi byte veri tipini saklar .

ROWID
ROWID : Veritabanında ilgili satırın adresini tutar . ROWID tanımladıktan sonra ilgili satırın ROWID değerinin değişmemesi lazım . Hızlı erişimlerde kullanışlıdır

UROWID :  ROWID ile yapısı aynıdır . Fakat ROWID geçmişe yönelik destek amacıyla kullanılmaktadır . Oracle yeni versiyon olarak UROWID kullanır .

                                                   Diğer Veri Tipleri 

BINARY_DOUBLE : Ondalıklı sayı değeri binary(1-0) olarak tutulur . Bu sayede ondalıklı sayılar üzerindeki işlemlerde yuvarlama , kırpma gibi durumlar olmaz

BINARY_FLOAT : Ondalıklı sayı değeri binary(1-0) olarak tutulur . Bu sayede ondalıklı sayılar üzerindeki işlemlerde yuvarlama , kırpma gibi durumlar olmaz

URITYPE : Bir URL adresinin bilgisi kaydedilir .

CHAR_VARYING :  VARCHAR veri tipiyle aynıdır

CHARACTER_VARYING :  VARCHAR veri tipiyle aynıdır

DOUBLE_PRECISION : NUMBER veri tipiyle aynıdır.

NATIONAL_CHAR  : NCHAR tipiyle aynıdır .

REAL :  FLOAT  veri tipine karşılık gelir

Kaynak :

https://www.tutorialspoint.com/plsql/plsql_data_types.htm

İyi çalışmalar.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın