Monthly Archive: Şubat 2020

MVC-WebNote-Uygulamasi – Örnek MVC Projesi

Asp.Net MVC platforumunda katmanlı bir yapıda notlarımızı tutabileceğimiz bir web uygulaması. GitHub Download Url : https://github.com/salihseker/MVC-WebNote-Uygulamasi Uygulamada 6 Katman (Bussines DataAccess, Entites, Core , Common, WebApp) Katmanları şeklinde kodlanmıştır. Repository ve Singleton Pattern Uygulama Örnekleri...