Tagged: SQL CASE

SQL CASE – WHEN – THEN YAPISININI KULLANIMI

Bu yazımda MSSQL de CASE yapısının nasıl kulanıldığını örneklerle açıklayacağım . CASE yapısı programlama dillerinde ki şart ifadelerinde ki switch case e hemen hemen denk gelmektedir .CASE WHEN işlemlerinde sonuçların gösterimi ile alakalı işlemler...