Web Api – Json Formatı Düzenleme – Json Serialize

Merhabalar ,

Bu yazımızda web apimizde dönen json response un raw formatında görüntülenmesi ve okunurluğunun düzenlemek için gereken config ayarlarının nasıl yapılacağını göreceğiz.

Örnek projemizde ayarlarımızı yapmadan önce dönene response umuz ekran görüntüsündeki gibidir :

screenshot_6

 

Ekran Görüntüsünde Görüleceği gibi responsumuzdaki dönen sonuçta isimlendirmeler in ilk harfleri büyük ve girinti çıkıntı şeklinde değil:

bu iki problem için config tarafında ayarları ekleyeceğiz , bunun için App_Start klasörü altında WebApiConfig.cs dosyamızda gerekli eklemeleri yapacağız.

using kısmına

using Newtonsoft.Json.Serialization; eklemeliyiz.

Sonrasında

girintili olması için : config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.Formatting = Newtonsoft.Json.Formatting.Indented; eklemeliyiz.

ilk harfin küçük deve notasyonunda olması için : config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver(); eklemeliyiz.

Sonuç olarak WebApiConfig.cs Dosyamız :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http;

using Newtonsoft.Json.Serialization;

namespace ContentNavigation_SalihSeker
{
  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }
      );
      
      config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.Formatting = Newtonsoft.Json.Formatting.Indented;

      config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();
    }
  }
}

değişiklikler sonrası response çıktımızın ekran görüntüsü :

screenshot_7

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın